Aktuality - všetky

Usmernenie občanov k testovaniu - 1.05.2021

29. 04. 2021 - Na základe „Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021“, ods. F.1, bude v našej obci prebiehať ďalšie kolo (14.) testovania nasledovne : Dátum testovania: 1.05.2021 (sobota), 09:00 - 17:00 hod. ...  >> čítaj viac

Usmernenie občanov k testovaniu - 24.04.2021

21. 04. 2021 - Na základe „Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021“, ods. F.1, bude v našej obci prebiehať ďalšie kolo (13.) testovania nasledovne : Dátum testovania: 24.04.2021 (sobota), 09:00 - 18:00 hod. ...  >> čítaj viac

Usmernenie občanov k testovaniu - 17.04.2021

14. 04. 2021 - Na základe „Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021“, ods. F.1, bude v našej obci prebiehať ďalšie kolo (12.) testovania nasledovne : Dátum testovania: 17.04.2021 (sobota), 09:00 - 18:00 hod. ...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Verejné obstarávanie

Výber dodávateľa stavby:
PREMOSTENIE V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - OPRAVA PREMOSTENIA

Výzva na predkladanie ponúk:

Postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení nieltorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Názov zakázky:

Výber dodávateľa stavby "Premostenie v obci Muránska Dlhá Lúka - oprava premostenia"


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - OPRAVA PREMOSTENIA MDL

Priloha_1 Vyzvy na predkladanie ponúk dodavateľ stavby premostenie MDL.doc

Priloha_2 Vzor Cestne vyhlasenie Výzva dodavatel stavby premostenie MDL.doc

S-01 Situácia

S-02 Mostovka premostenia-jestvujúci stav

S-03 Zvislý rez - jestvujúci stav

S-04 Mostovka premostenia rozmiestnenie tŕňov

S-05 Mostovka premostenia - armovaci výkres

S-06 Zvislý rez premostením navrhovaný stav

S-07 Výkres zábradlia

Výkaz výmer.xlsx