Aktuality - všetky

Zber úrody - ochrana pred požiarom

02. 07. 2024 - Zber úrody - dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti...  >> čítaj viac

Anglicko - Slovensko

28. 06. 2024 - ...  >> čítaj viac

Slovensko - Rumunsko

24. 06. 2024 - Slovensko - Rumunsko...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

VZN

VZN č.2/2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce

VZN č.2/2024.pdf

Schválené: 04.03.2024  Účinné: 26.03.2024

 


VZN č.3/2023 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN č.3/2023.pdf

Schválené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

 


VZN č.2/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Muránska Dlhá Lúka

VZN č.2/2023.pdf

Schválené: 28.6.2023 Účinné: 18.07.2023

 


Dodatok č.7 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.7 k VZN 1-2019

Schválené: 12.04.2023 Účinné: 1.05.2023

 


Dodatok č.6 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.6 k VZN 1-2019

Schválené: 14.12.2022 Účinné: 1.01.2023

 


Dodatok č.6 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.6 k VZN 1-2019

Schválené: 14.12.2022 Účinné: 1.01.2023

 


Dodatok č.4 k VZN 2-2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka

Dodatok č.4 k VZN 2-2009

Schválené: 14.12.2022 Účinné: 1.01.2023

 


VZN č. 1-2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č.1-2022

Schválené: 25.08.2022 Účinné:15.09.2022

 


Dodatok č.5 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.5 k VZN 1-2019

Schválené: 6.06.2022 Účinné: 1.07.2022

 


Dodatok č.4 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.4 k VZN 1-2019

Schválené: 29.03.2022 Účinné: 15.04.2022

 


VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

VZN č.1 - 2019.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013 o určení dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


VZN č. 2-2019 o nakladaní s KO a drobnými SO na území obce Muránska Dlhá Lúka

VZN č.2 - 2019.pdf

Schválené: 7.11.2019 Účinné: 24.11.2019

 


Dodatok č. 2 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území MDL

Dodatok č.2 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 16.12.2019 Účinné: 1.01.2020

 


Dodatok č.1 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.1 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 13.7.2020 Účinné: 30.07.2020

 


VZN č.1-2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Muránska Dlhá Lúka

VZN č.1 - 2020.pdf

Schválené: 8.10.2020 Účinné: 24.10.2020

 


Dodatok č.2 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č.2 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 27.12.2020

 


Dodatok č.3 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka

Dodatok č.3 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 1.01.2021