Aktuality - všetky

Májová vatra

11. 05. 2022 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na májovú vatru dňa 14.05.2022 v altánku pod Dielikom....  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovaie OZ - 29.03.2022

25. 03. 2022 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.03.2022 o 16:30 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Výberové konanie - TSP

21. 03. 2022 - Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.04.2022 o 9:00 hod. v priestoroch Obecného úradu M...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

VZN

Dodatok č.4 k VZN 1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.4 k VZN 1-2019

Schválené: 29.03.2022 Účinné: 15.04.2022

 


VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

VZN č.1 - 2019.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013 o určení dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


VZN č. 2-2019 o nakladaní s KO a drobnými SO na území obce Muránska Dlhá Lúka

VZN č.2 - 2019.pdf

Schválené: 7.11.2019 Účinné: 24.11.2019

 


Dodatok č. 2 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území MDL

Dodatok č.2 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 16.12.2019 Účinné: 1.01.2020

 


Dodatok č.1 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.1 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 13.7.2020 Účinné: 30.07.2020

 


VZN č.1-2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Muránska Dlhá Lúka

VZN č.1 - 2020.pdf

Schválené: 8.10.2020 Účinné: 24.10.2020

 


Dodatok č.2 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č.2 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 27.12.2020

 


Dodatok č.3 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka

Dodatok č.3 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 1.01.2021