Aktuality - všetky

Medzinárodný deň detí - 3.06.2023 - pozvánka

30. 05. 2023 - ...  >> čítaj viac

Májová vatra - 06.05.2023 - pozvánka

03. 05. 2023 - ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 12.04.2023

06. 04. 2023 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.04.2023 o 16:00 hod. v školskej jedálni. ...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: 77. výročie oslobodenia obce

Dátum zverejnenia: 27. 01. 2022
Popis:
Vďaka, vďaka hrdinovia boja, čo Vaše mená do mramoru vryté stoja........

Aj tieto slová odzneli vo štvrtok 27. 1.2022 počas pietnej spomienky,
organizovanej obcou, pri príležitosti 77. výročia oslobodenia našej obce
Rumunskou armádou, za účasti starostu obce, poslancov obecného
zastupiteľstva a občanov obce. Pietna spomienka bola zahájená Slovenskou
hymnou, po ktorej nasledovala báseň v podaní pani poslankyne Želmíry
Štefankovej. Starosta obce Mgr. Ján Kvetko vo svojom prihovore poďakoval
všetkým tým, ktorí bojovali a mnohí svoje životy položili za ukončenie
nezmyselnej vojny - za našu slobodu. Prítomní si minútou tichá uctili
pamiatku padlých. Starosta obce položil veniec a zapálil sviečku k
pamätnej tabuli, na ktorej sú vyryté mená občanov našej obce, ktorý sa
žiaľ, z prvej i druhej svetovej vojny už domov nevrátili . Nakoniec
starosta obce poďakoval prítomným za účasť na tejto pietnej spomienke a
vyjadril želanie, aby sme my ani naši potomkovia už nikdy nezažili hrôzy
vojny.

Počet zobrazení: 452