Aktuality - všetky

Medzinárodný deň detí - 3.06.2023 - pozvánka

30. 05. 2023 - ...  >> čítaj viac

Májová vatra - 06.05.2023 - pozvánka

03. 05. 2023 - ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 12.04.2023

06. 04. 2023 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.04.2023 o 16:00 hod. v školskej jedálni. ...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Ľadová plocha

Dátum zverejnenia: 24. 01. 2022
Popis:
Ľadová plocha Obce Muránska Dlhá Lúka slúži občanom našej obce a
širokej verejnosti pre účely korčuľovania a ľadového hokeja. Bola
vybudovaná zamestnancami obce pod vedením p. Františka Kaspera.
Každodenná starostlivosť o prevádzku tejto ľadovej plochy je zabezpečená
nezištnou podporou dobrovoľného hasičského zboru a občanmi obce. Je
možné ju využívať denne školským zariadením , predškolskými
zariadeniami obce a všetkými vekovými kategóriami, ktoré preferujú
tento druh zimnej pohybovej aktivity.
Ľadová plocha je dostupná v ľubovoľnom čase a bez poplatku.Počet zobrazení: 466